Kulturnatten – Torgil Toft

Här följer en liten presentation av mig och mina bilder på denna utställning……

Jag heter Torgil Toft och är 80 år gammal om man nu skall räkna år. Jag är född i Tingsryd vilket i viss mån påverkat mina intressen och delvis mina bildval. Jag har verkat som röntgenläkare i såväl Växjö som Karlskrona/Karlshamn. Jag gick i pension 2011. Som röntgenläkare sysslar man med diagnostik med bilder. På detta sätt kan jag säga att bilder har funnits i hela mitt från tio-års ålder. Från början med småbildskamera Kodak Retina IIb fram tills dagens kamera en Canon 5Drs. Däremellan mycket röntgenarbete.

Jag är gift med Kerstin Petersson och har två egna döttrar och fem barnbarn.

Mitt fotograferande kan röra sig om arkitektur, natur, fåglar, familj, järnvägar. Jag är förtjust i dokumentärt foto och vill avbilda så naturligt och detaljrikt som möjligt.

Nu till mitt val av bider…

Bilden med Lunnefåglarna har jag tagit på en klippa strax intill flygplatsen på huvudön som hör till Shetlandsöarna. Lunnefåglarna har inte vett på att vara rädda för människor och det är därför lätt att komma nära dem. Den här bilder föreställer lite ”peptalk” inför dagens aktiviteter.

Flickan som räcker upp handen kommer från Den Gode Herdens Skola i Betlehem. Den kristna skolan drivs av Svenska Jerusalemsföreningen med anknytning till  Svenska Kyrkan. Skolan vänder sig till enbart flickor från förskoleålder till och med studentexamen. De flesta flickorna kommer från palestinska hem. Här erbjuds flickorna utbildning som sedan för ut dem i världen, till universitetsstudier och viktiga yrkesbanor. Flickor som kan bidra till utveckling och försoning i en orolig del av världen.

Det finns också två järnvägsbilder. Här kommer Tingsryd in. Jag växte under barnaåren upp nära bangården vid stationen och kom tidigt att fascineras av ångloken som rangerade vagnar. Järnvägen i Tingsryd finns inte kvar. Däremot finns delar av Smalspåret mellan Växjö och Västervik kvar. Med ideellt  arbete är det entusiaster som håller delar av banan i liv och kör sommartrafik. Det går inte så fort på spåren genom grönskan – men det är en upplevelse.

Den andra järnvägsbilden är från Inlandsbanan som löper genom Norrlands inland. Banan byggdes för att få liv i inlandet. Banan har varit nedläggningshotad men lever nu med godstrafik, sommartrafik för turister och viss regional ”pendlartrafik”.

Den femte bilden är från Slussen i Stockholm. Jag gillar arkitekturfoto och såg denna bild med det blöta golvet och de nedklottrade väggarna i en gångtunnel. Precis när jag skulle ta bilder kommer en för mig okänd kvinna och ”gör bilden”.

Detta lite om mitt spretiga fotografiintresse.