Månadstävling oktober 2023

Tema för tävlingen, ”Färg”
Bilderna tillhör respektive medlem och får inte användas utan tillstånd.

Första plats – Istvan Csomortani


Andra plats – Thomas Hedrén


Tredje plats – Bo Granfelt


Delad Fjärde plats – Louise Salomonsson


Delad Fjärde plats – Stefan Johansson


Femte plats – Johnny Fyrman