Månadstävling maj 2022

Tema för tävlingen, ”Lekfullt”
Bilderna tillhör respektive medlem och får inte användas utan tillstånd.



Första plats – Magnus Andersson


Andra plats – Rose Nyblom


Tredje plats – Calle Sandlund


Fjärde plats – Thorsten Klint


Femte plats – Ingela Knutas


Femte plats – Johnny Fyrman