Historik

Fotografiska föreningen i Kronobergs län hade sitt första konstituerande sammanträde på museet torsdagen den 20 mars 1941 i Växjö. Dåvarande museiintendent J-E Anderbjörk utsågs till ordförande.
Övriga styrelseledamöter var dr. B Åkerblom, köpman Y Andersson, bokhållare R Isaksson och järnvägstjänsteman T Sjöstrand, alla från Växjö.
Årsavgiften fastställdes till 10 kr, varav 5 kr tillföll Fotografiska föreningen i Stockholm, inkl prenumeration av tidskriften Nordisk fotografi.

Föreningen var mycket livaktig, fototävlingar arrangerades under året och resultaten presenterades i Smålandsposten och Växjöbladet. Tävlingsbilderna ställdes ut på museet i november månad 1941.
Fotoutflykter och månadstävlingar fanns på programmet under hela året.

På månadsmötet för 70 år sedan visade dr. B Åkerblom färgbilder från Öland. Diabilder i färg var inte vanligt på den tiden. Månadsmöten präglades av föredrag och bildvisningar för att förmedla kunskap och intresse. Under de första åren var medlemsavtalet 15-20 personer. Månadsmöten hölls på Smålands Museum, Hotel Savoy, Växjö Folkets hus och Skåres konditori.

Den 27 januari 1943 ändrades namnet på föreningen till Växjö Fotoklubb.

Egen klubblokal med mörkrum hyrdes under många år på Pär Lagerkvists väg 12 av HSB-föreningen. Under 1960 och 70-talet var medlemsantalet ca 60 personer och mörkrummet användes flitigt.

I början av 2000-talet när den digitala tekniken gjorde sitt intåg, började medlemsantalet sjunka markant och klubben upplevde en kris. När de digitala systemkamerorna sjönk i pris för 5-6 år sedan, vände den negativa trenden och medlemsantalet ökade stadigt och är nu 60 personer.

Det analoga mörkrummet har idag bytts ut mot ett digitalt, som var och en har hemma i sin dator.

Idag har klubben sina månadsmöten i en kvarterslokal på Annegärde. Vi träffas första torsdagen från september till maj. Vi har 3-4 föreläsare/bildvisare per år. Vi har fortfarande månadstävlingar med olika teman som via ett poängsystem leder fram till Årets Klubbmästare.
2012 införde vi tävlingen Årets Bild, som bygger på att man skickar in sin bästa bild tagen under året, som bedöms av annan fotoklubb. Vi gör även bildbedömningar åt andra klubbar.

Klubben har haft ett gott samarbete med Smålands Museum under alla år och under 2005 hade vi en utställning på Hjärtenholms Lantbruksmuseum i Alvesta.

Under 2008-09 genomförde klubben ett stort projekt åt Alvesta Kommun och Smålands Museum, med en dokumentation av KLS i Alvesta, samt utställningar på bland annat Alvesta utställningshall och skolor.
Karin Nilsson från Smålands Museum sammanställde en skrift om KLS som heter: Bullens = KLS Vi som jobbade där.

Klubbens ordförande under åren:

1941 – 1953 J_E Anderbjörk
1953 – 1956Yngve Andersson
1957 – 1974John Fors
1974 – 1996Karl-Bertil Johansson
1996 – 1999Paul Lövgren
2000 – 2005Bo Johansson
2006 – 2007Jessica Thorstensson
2008 – 2011Wayne Chan
2012 – 2013Torgil Toft
2014 – 2018Linus Paulsson
2019 – 2020Lars Bernhardson
2021 – 2022Linus Paulsson
2022 –Ingela Knutas