Månadstävling december 2022

Tema för tävlingen, ”Kreativt”
Bilderna tillhör respektive medlem och får inte användas utan tillstånd.Första plats – Paul Löfgren


Andra plats – Solveig Lärnung


Tredje plats – Istvan Csmortani

Fjärde plats – Ola Willhammar


Femte plats – Thomas Hedrén