Månadstävling december 2023

Tema för tävlingen, ”Fordon”
Bilderna tillhör respektive medlem och får inte användas utan tillstånd.

Första plats – Mathias Skog


Andra plats – Ola Willhammar


Tredje plats – Magnus Andersson


Delad Fjärde plats – Ingela Knutas


Delad Fjärde plats – Gustaf Jonsson


Femte plats – Marie Lövkvist