Anmälan till utställning på Galleri Sigma

Hej Fotovänner!
Växjö Fotoklubbs årliga utställning på Galleri Sigma äger i år rum under tiden 3/8 – 11/8 2024.

Alla medlemmar i Växjö Fotoklubb inbjudes att delta – men eftersom utrymmet är begränsat, gäller
följande: Maximalt antal utställare är i år satt till 10. Är det fler än 10 som anmäler sitt intresse att
ställa ut, så är det principen först till kvarn som gäller.

Anmälan
Anmälningstiden går ut 2024-06-01.
Anmälan till: Thomas Hedrén på epostadress: thomas771532@gmail.com
De som blir antagna meddelas via mejl när anmälningstiden gått ut.

Marknadsföring
En affisch tas fram i fotoklubbens regi. Alla deltagare kan sedan använda sig av
utställningsaffischen för att i sina respektive nätverk sprida information om utställningen. Klubben
bjuder in till pressvisning av utställningen.

Utställningsvillkor
Tema, storlek och utrymme
Temat för bilderna är fritt. Maxbredd på bilderna är 140 cm. Varje utställare får disponera 1,5 – 2
meter beroende på antalet utställare.

Inramning
Varje utställare ansvarar för sin inramning. För att hålla ihop utställningen är det önskvärt att
utställare håller sig till följande riktlinjer: Svart eller vit ram (med eller utan glas) är huvudregeln,
men inget absolut krav. Även canvas utan ram och uppsättning med klämmor är möjligt. Avvikande
inramningar kan dock innebära att en tilldelad plats via lottning (se nedan) kan behöva ändras.

Placering av bilderna
Huvudprincipen är att deltagarnas placeringar lottas ut i samband med hängningen av utställningen,
men i samråd med utställare kan det också vara befogat att anpassa placeringen av bilder efter
lokalens förutsättningar.

Hängning/nedtagning av utställningen
Hängning av utställningen sker torsdagen den 1/8 med början kl 18.00
Nedtagning söndagen den 11/8 direkt efter utställningstidens slut, dvs kl 16. Därefter skall vi städa
lokalen gemensamt. Upphängning är spik/krok i väggen, var och en tar med sig spik och hammare
och gärna även tumstock och vattenpass.

Öppettider mm:
Vernissage lördagen den 3 augusti kl. 11-16. På vernissagen förväntas alla deltagare vara på plats.
Öppettider under utställningsperioden är:
Lörd och sönd 11-16. Månd stängt. Tisd – fred 12-18.
De som ställer ut är med och bemannar lokalen under tiden för utställningen.
Ett schema skickas ut där ni skriver in vilka tider ni kan vara på plats.

När du bemannar lokalen
Vi vill att du är aktiv när det är besökare i lokalen, så att de känner att det är lätt att få kontakt. Du
får en namnbricka som du bär under tiden du är i lokalen.
Tänk på att du representerar alla utställare.

Försäljning
Varje utställare bestämmer om bilderna är till salu och till vilket pris. Prislista tas fram. Bilderna
som säljs kommer att markeras med en röd plutt. Betalning och avhämtning sker under sista
utställningsdagen. Om en kund vill köpa bilden på plats direkt eller hämta upp bilden innan
utställningen är klar skall fotografen kontaktas. Om fotografen väljer att sälja en bild innan
utställningen är klar skall han/hon ersätta denna plats med en ny bild.
Välkommen med din anmälan!

Med vänlig hälsning
Thomas Hedrén