Växjö Fotoklubb Värdegrund

Värdegrund
Våra kärnvärden är:

  • Gemenskap
  • Inkluderande
  • Utvecklande

Växjö Fotoklubb är en förening där medlemmarna har fotografi som gemensamt intresse. Unga och gamla, nybörjare som erfarna – Växjö Fotoklubb har en bred blandning av kunskap, intressen och erfarenhet som gör att medlemmarna kan utvecklas och vill träffas.

Fotoklubbens vision
Växjö Fotoklubb är den mest eftertraktade fotoklubben för fotointresserade.

Fotoklubbens mission
Fotoklubben erbjuder medlemmar aktiviteter med variation, kvalité och glädje som ger möjlighet till utveckling, för såväl nybörjare som erfarna fotointresserade. Målsättningen att hitta föreläsare och utbildare som inspirerar, engagerar medlemmarna och bidrar till föreningens utveckling. 

Aktiviteter
Vid klubbens aktiviteter representerar vi tillsammans Växjö fotoklubb och vi hjälps åt med förberedelser och genomförande. Vi återställer gemensamt lokaler och platser där vi haft våra aktiviteter.

Vi hjälper varandra och inspirerar varandra genom att dela med oss av vår kunskap. Självklart bemöter vi varandra respektfullt och hjälper de som är nya medlemmar i klubben att komma in i gemenskapen.

För att en aktivitet ska anses vara arrangerad av Växjö Fotoklubb ska en inbjudan gå ut till samtliga medlemmar via de digitala kanalerna. Ett max antal deltagare kan sättas för aktiviteten vid inbjudan när stora grupper inte är genomförbart.

Alla har vi möjligheten att föreslå och hålla i en ordnad aktivitet i Växjö Fotoklubb och hjälpa till med varandras utveckling. Förslag på aktiviteter kan lämnas in till styrelsen via email till info@vaxjofotoklubb.se

Levande värdegrundsarbete
För en välmående fotoklubb med aktiviteter där alla kan trivas och delta behövs det ett levande värdegrundsarbete. När behov uppstår så kallar styrelsen medlemmarna till revideringsarbete av värdegrunden där samtliga medlemmar erbjuds att delta i arbetet för att ta fram en förbättrad version som lever upp till föreningens nya behov.

Digitala Kanaler
Föreningens digitala kanaler är avsedda att kommunicera klubbens aktiviteter och medlemsinformation i form av nyhetsbrev, hemsida och den slutna Facebookgruppen till klubbens medlemmar.

Föreningens hemsida, Facebooksida och Instagramsida är avsedda att kommunicera klubbens aktiviteter till allmänheten. Exempel på detta är föreläsningar, utställningar eller andra öppna aktiviteter där klubben är delaktig. Till dessa aktiviteter finns möjlighet för allmänheten att delta mot en mindre avgift.

Den digitala mötesplattformen (Zoom) används för digitala medlemsmöten samt aktiviteter som arrangeras av Växjö Fotoklubb.

Moderering av inlägg och kommentarer i klubbens digitala kanaler som bryter mot gällande lagstiftning görs av utsedda styrelsemedlemmar. Självklart bemöter vi varandra respektfullt även i de digitala kanalerna.

Föreningsutveckling
För att lämna in önskemål respektive förbättringsförslag skicka ett mail till styrelsen info@vaxjofotoklubb.se

När man har fyllt i namn, kontaktuppgifter, önskemål eller klagomål samt förslag till lösning hanteras detta utav klubbens trivselgrupp som träffas vid behov.

Trivselgruppen tar sedan kontakt med inlämnaren och samtalar om önskemålet eller klagomålet för vidare beredning hos styrelsen.

Om du vill engagera dig i föreningens trivselgrupp så skicka ett mail till styrelsen info@vaxjofotoklubb.se