Årets bildserie 2023

Jurybedömning av Växjö fotoklubbs Årets bildserie 2023.
Utförd av Enskede fotoklubb.

Bilderna tillhör respektive medlem och får inte användas utan tillstånd.

Plats 1 – Istvan Csomortani
En serie bilder som berättar hur man får fart på ett gammalt tåg med ånglok i snö och kyla.
Växlar mellan rörelse och stillhet, mellan närbilder och avståndsbilder och mellan kyla och värme. Bilderna sammanhålles mycket bra av eld och rök, varma och kalla färger och lokföraren som finns med på varje bild mer eller mindre synlig. Bra och omväxlande komposition av bilderna.


Plats 2 – Stefan Johansson
En färgrik varm bildserie i känd Stockholmsmiljö med detaljer och vyer som ofta passeras obemärkt för gemene man i den vardagliga storstadspulsen.
Snygga speglingar med varierat innehåll och djup lyfter serien och skapar nyfikenhet hos betraktaren.


Plats 3 – Louise Salomonsson
Bildserien visar på ett vackert sätt kontakten mellan man (pappa/morfar/farfar/annan) och barn. Väl beskurna och redigerade bilder och de gör sig bra i svartvitt. Bilderna lämnar också betraktaren med frågor kring vilka personerna är och vilket kontaktband som finns dem emellan. Intressant bildserie med ett lite ovanligt tema.


Plats 4 – Ola Willhammar
En serie bilder som använder ICM-teknik. Bilderna kompletterar varandra bra hör tydligt ihop och med fina färger. Det är inte något som helst problem att se att de hör ihop om man så bara skulle se två slumpmässigt valda bilder. De enskilda bilderna håller en hög nivå både vad gäller själva tagningen och vad gäller efterbehandlingen. Det är inte enkelt med att inte bara producera som i detta fall fem bilder av hög kvalitet men att de också ska fungera tillsammans med varandra men i detta fall har man lyckats och helheten är om möjligt ännu bättre än de redan från början bra enskilda bilderna.


Plats 5 – Anders Bergön
Bildserien visar miljön på en balettscen och bilderna har genomgående tagits från sidan, från logen, vilket ger bilderna en lite mystisk karaktär som tilltalar.
Däremot så blir bilderna väl mörka då så mycket mörker finns runt motiven, vi hade önskat att man såg lite mer av dansöserna och lite mindre av de mörka kulisserna. Men snyggt!