Temat för tävlingen, “Människor”
Bilderna tillhör respektive medlem och får inte användas utan tillstånd.


Första plats – Louise Salomonsson


Andra plats – Jan-Michael Breider


Andra plats – Ola Willhammar


Tredje plats – Bo Wendel


Tredje plats – Lars Bernhardson


Fjärde plats – Mats Samuelsson


Femte plats – Mathias Skog