Månadstävling Januari

Temat för tävlingen: Vardagsbild
Bilderna tillhör respektive medlem och får inte användas utan tillstånd.

18-1

Första plats: Rose Nyblom

VÄXJÖ

Andra plats: Bo Wendel

10

Tredje plats: Stefan Johansson

15

Fjärde plats: Louise Salomonsson

14

Femte plats: Urban Nyblom

Sidan använder cookies. när du väljer att använda sida accepterar du vårt användande av cookies.