Regler för månadstävlingarna

Trivselgruppen har i samarbete med styrelsen tagit fram regler för månadstävlingarna.

  • Varje deltagare får endast deltaga med eget producerat material.
  • Ingen åldersgräns gäller för bilder till månadstävlingar.
  • Angående ”bilder i bilder”, dvs där en annan fotografs foto är en del av ett motiv, gäller att det är den tävlande bilden som skall ha ett tydligt budskap.
  • En bild som tidigare deltagit i en månadstävling får inte deltaga i kommande månadstävlingar.
  • 1 bild/medlem senast lördagen innan månadsmötet.