Thomas Hedrén

Fotografi, ett fantastiskt medel för minnesbilder, för dokumentation, för att berätta, för att utveckla, för att fånga ögonblicket – ja det kan nästan kännas oändligt när jag tänker på vilken bredd detta bildmedium har. Tyvärr kan fotografier också missbrukas, till att manipulera, till att skapa falska bilder som inte är vad de ger sig ut för att vara, till att misskreditera osv. Så har det varit ”i alla tider”. Men det har blivit enklare och mer eller mindre en var mans möjlighet att trixa med bilder idag. Det har bidragit till att foto idag inte har samma trovärdighet längre. Och det med all rätt.

För min del har det i den digitala era vi befinner oss i nu därför blivit viktigt att göra så lite korrigeringar som möjligt i den ursprungliga bilden. I princip gör jag bara beskärningar och ljuskorrigeringar. Alltmer tycker jag att den värdefulla fotobilden skall skapas i fotoögonblicket! Det handlar om att se, att lägga märke till och att se det bildmässiga i den omvärld vi befinner oss i. Att återuppta det analoga fotograferandet, då med svart/vit film, har varit ett sätt för mig att skärpa blicken. Då får man verkligen se, tänka och komponera först och trycka av sedan. Men här på utställningen visar jag bara bilder som tagits med digital kamera.

Bilderna på denna utställning handlar alla om vatten. Inte särskilt originellt. Vatten har vi i överflöd runt oss. Inte minst i detta land är vi lyckligt lottade när det gäller tillgång till sjöar, åar, stränder etc. Vi har också en allemansrätt som ger oss alla tillgång till denna natur.

De fem bilderna är alla tagna i Sverige under senaste åren. Det är inte särskilt dramatiska bilder, men jag ser i de enkla motiven en skönhet som jag tycker är värdefull i sig. Det är så lätt att springa över ån efter vatten och missa det fina som finns runt fötterna där man står. Om det är så att någon bild även är en ögonöppnare för andra så är det så mycket bättre!