Kulturnatten – Thomas Hedrén

                                                    

Fotografi, ett fantastiskt redskap för minnesbilder, för dokumentation, för att berätta, för att fånga ögonblicket och inte minst, för att både återge och skapa skönhet – ja det kan nästan kännas som det inte finns någon gräns när jag tänker på vilken bredd detta bildmedium har.

Lite beroende på hur mycket fotografen har intentionen att sätta sin personlighet på bilden kan fotot även vara som vilket bildmedium som helst och kanske i första hand inte det objektiva och dokumentära  redskap som t ex pressbilden förväntas vara. Det kan vara viktigt att det framgår när en bild skall uppfattas som det ena eller som det andra – som en bild av verkligheten eller som en stycke ny verklighet. Och det kan också vara viktigt att ibland betänka att även den till synes objektiva skildringen av verkligheten är ett valt ögonblick, med en viss vinkel, med en beskärning, i ett visst ljus etc.

Men vi som inte fotograferar med krav på objektivitet, vi har en fantastisk frihet. Och den friheten är idag så mycket större än vad den var för några tiotals år sedan. Kanske främst för att det idag till en rimlig kostnad går att experimentera i det oändliga. Problemet är idag snarast att det går att göra för mycket. Det blir helt enkelt ett bildbrus, som mer tröttar våra ögon, än berikar våra liv. Det kan vara ett skäl att se efter vad man håller på med.

Hur många fotobilder finns det inte som i första hand består av komponenterna figur och bakgrund. Hur många sådana bilder har jag inte själv tagit! Tusen och åter tusen. I princip alla bilder med människor är av det slaget. I porträtt jobbar alla mer eller medvetet med att korrigera bakgrunder. Vid alla bilder med djur likaså. Bakgrunden kan vara fylld med rekvisita och den kan vara miljöskapande. Den kan vara diskret. Den kan förstärka budskapet. Etc etc.

Jag har till och från under åren tagit mig lite tid att fundera på mina egna bakgrunder i mina bilder. Det började med att jag ideligen hittade intressanta bakgrunder när jag fotograferade fåglar. Ganska ofta är det vatten. Ibland kan en bakgrund vara så intressant att den tar över det egentliga motivet. Här visar jag några bilder där bakgrunder får bli motiv. Jag tror inte det är bilder som har något större berättarvärde. Men jag uppskattar form- och ljusspelet och det är det jag vill bjuda på.

Thomas Hedrén