Sigma 2023-Gary Ward

Fotografi har varit ett intresse av sedan slutet av 1970-talet. På den tiden spenderades mycket tid i mörkrummet producerande mest svartvita bilder. Jag minns fortfarande hur jag alltid blev så fascinerad av hur bilden långsamt växte fram på pappret där den låg i vätskan.

Efter ett längre uppehåll, kom jag igång med fotografiet igen vid slutet av 1990-talet, då de första digitala kamerorna gjorde sin entré på marknaden.

Jag har under åren ägnat mig mest åt makro- och naturfoto.
De senaste åren har jag ägnat mycket tid åt att utveckla mitt fotografi efter en lång period då jag upplevde stiltje.
Min filosofi idag är att använda främst naturen för att skapa konst.
När jag kommer till en plats vill jag först känna in och ta in miljön. Långsamt låta det växa fram vad naturen på just denna plats har att erbjuda mig. Vad kan jag upptäcka utanför det förväntade?
Trots att jag i många år använt digitala kameror, har jag funnit det värdefullt att närma mig fotografiet som om jag använde en analog kamera med film.
Jag upplever att det hjälper mig att vara mer tålmodig och inkännande. På något sätt får jag också en större respekt för omgivningen.

De bilder jag valt till denna utställning är jag lite stolt över. Bilden titulerad ”Bibliskt hav” är tagen på södra Öland. Trots utmaningar som kraftigt blås och vattenstänk är jag väldigt nöjd med resultatet. Den blev oväntat och överraskande ”Årets bild” i Växjö fotoklubb.

Den svartvita bildserien är tagen på Kyrkeby Bränneri. En fantastisk plats med mycket gamlaanor. Det sägs att när kung Gustav III passerade Kyrkeby 1771 gav han personligen tillstånd till Kyrkeby gård att fortsätta bränna brännvin. Platsen speglar kraft, gedigenhet och hantverk, vilket jag försöker återge i mina bilder.
Denna serien blev också ”Årets bildserie” i fotoklubben.

Jag är medlem i både Växjö Fotoklubb och Ölands Fotoklubb.
Följ mig gärna på Instagram @garylundtorp.

Gary Ward