Riksförbundet Svensk Fotografi
https://www.svenskfotografi.org/