Varje år försöker vi arrangera utställningar där våra medlemmar får möjlighet att visa sina bilder.
Under åren 2014 till 2020 har vi haft utställningar på Biblioteket, Galleri Sigma, Palladium och PM & Vänner.
Dessutom har många av våra medlemmar egna utställningar