En separat inbjudan med information skickas ut inför varje aktiviteten. Om vi ser oss tvungna att ställa in en aktiviteten pga av covid-19 meddelas det i ett medlems mail.  

DatumAktivitet
7.e januariMånadsmöte
21:a januariFotofika
24:e januariFototräff
4:e februariMånadsmöte
18:e februariFotfika
21:a februariFototräff
4:e marsMånadsmöte
18:e marsFotofika
21:a marsFototräff
8:e aprilMånadsmöte
15:e aprilFotofika
18:e aprilFototräff
6:e majMånadsmöte
16:e majFototräff
20:e majFotofika
2:a septemberMånadsmöte
16:e septemberFotofika
19:e septemberFototräff
7:e oktoberMånadsmöte
21:a oktoberFotofika
24:e oktoberFototräff
4:e novemberMånadsmöte
18:e novemberFotofika
21:a novemberFototräff
2:a decemberMånadsmöte
16:e decemberFotofika
19:e decemberFototräff