Temat för tävlingen ”Levande Landsbygd
Bilderna tillhör respektive medlem och får inte användas utan tillstånd.


Första plats – Mats Samuelsson


Andra plats – Jan-Michael Breider


Andra plats – Urban Nyblom


Tredje plats – Rose Nyblom


Tredje plats – Torgil Toft


Fjärde plats – Anders Bergön


Femte plats – Bo Granefelt


Femte plats – Calle Sandlund


Femte plats – Gunilla F Ursjö


Femte plats – Göran Pålsson


Femte plats – Thomas Hedrén