På varje månadsmöte hålls en tävling med ett specifikt tema där varje medlem får delta med en bild. På mötet röstar vi på bilderna och vi redovisar vilka som kom på de fem första platserna.

Efter kalenderåret räknar vi ihop resultatet av månadstävlingarna och utser en Klubbmästare

Tidigare Klubbmästare
2019 – Jan-Michael Breider
2018 – Mats Samuelsson och Arjan de Vries delade första platsen
2017 – Jan-Michael Breider
2016 – Jan-Michael Breider
2015 – Jan-Michael Breider
2014 – Linus Paulsson
2013 – Jessica Thorstensson
2012 – Lis-Beth Soldahl Eklund

Sidan använder cookies. när du väljer att använda sida accepterar du vårt användande av cookies.