Fotoklubben har månadsmöten den första torsdagen i månaden under september-maj.

På månadsmötena hålls föreläsningar, bildvisningar, diskussioner om bilder och en månadstävling. Medlemmar betalar endast för kaffe, övriga betalar 100 kronor för entré och kaffe.