2018 Delades första platsen för första gången av två fotografer nämligen Mats Samuelsson och Arjan de Vries