Årets Bildserie 2021

2021 års Bild Serie är bedömd av Skillingaryds Fotoklubb. Kommentarerna efter respektive namn är deras.

Bilderna tillhör respektive medlem och får inte användas utan tillstånd.

Första plats – INGELA KNUTAS

En mycket bra bildserie som var en klar vinnare hos oss alla i juryn från start till mål!

Bildserien är tydlig och fin. Den förmedlar en härlig renodlad tidskänsla där fotografens valda exponering och färgtoner förstärker denna angenäma känsla.

Bildserien är väl genomtänkt med en tydlig handling/berättelse och där även bildformatet är väl sammanhållet. Bildkompositionerna är väl avvägda i relation till bilden i sig men också till bildseriens handling.

Stort grattis till fotografen av denna självklara vinnare som Årets Bildserie!


Andra plats – OLA WILLHAMMAR

En väl genomtänkt bildserie som växer i takt med betraktelsen.

Denna bildserie är den mest kreativa där fotografen nyttjar ljusspelet att skapa linjer och djup i bilderna. Vi uppskattar mycket hur fotografen på ett effektivt sätt bygger sin bildserie kring de färgklickar som stolarna utgör genom att nyttja varierande och kreativa perspektiv i sina bilder där rummens ljusspel, linjer och i vissa fall speglingar i vattnet skapar mycket intressanta och varierande bilder som ändå är väl sammanhållna.

Bilderna i serien är genomgående mycket tekniskt bra! Bilderna väcker nyfikenhet, intressanta tankar och funderingar hos oss som betraktare vilket är bra. Vatten och vattenskadorna skapar intressanta länkar mellan bilderna.

Rent grafiskt är detta den bästa bildserien. Stort grattis till väl genomfört arbete och grattis till en 2:a plats.Tredje plats – CARL SANDLUND

Bra och kul idé! Härlig känsla i bildserien som är ett bra tidsdokument. Färgerna accentuerar tidskänslan.

Tyvärr så drar den bitvis bristande bildkvaliteten ner bedömningen av denna bildserie,  som hade en så stor potential. Vi i juryn reagerar bl a på att man inte nyttjat ljuset väl, ansiktena blir väl mörka och fotografen kunde valt en annan bildvinkel för att avhjälpa detta. Vi reagerar också på beskärningen och vissa brister i bildkompositionen (benen på golfbagarna är kapade ibland, den stående bilden med hela golfspelaren finns delar av golfbagar med som bara skapar oro i bilden etc). Detta är ju arrangerade bilder och då bör man säkerställa bättre komposition. Däremot bedömer vi att fotografen väl hållit samman bildserien utifrån handling och valda bildformat. Trots vissa brister i teknisk kvaliteten så gillar vi i juryn ändå bildserien och dess härliga känsla. Grattis till 3:e platsen.Fjärde plats – OVE FRANSSON

Denna bildserie på svanarna innehåller enskilda bilder som verkligen är riktiga guldkorn. Vi anser dock att inte alla bilder håller samma höga klass och fotografen skulle ha vunnit på att välja bort någon bild som inte riktigt kvalitetsmässigt platsar. Detta även om enskilda bilder är en del av handlingen då vi bedömer att den/dessa drar helhetsbedömningen av bildserien. Fotografen bör fundera på hur för stor variation i bildformat och icke sammanhållna färger påverkar bedömningen av bildserien.

Femte plats – GARY WARD

Denna bildserie innehåller flera individuellt effektfulla och dekorativa bilder. Bilderna 1-5 håller mycket hög bildteknisk kvalitet och som enskilda bilder är de mycket vackra. Detaljrikedomen/skärpan i bilderna är mycket god.

Vi anser dock att bildserien inte har så spännande berättelse/budskap som bildserie betraktat (frukt, grönsak och blommor i makro).

Däremot anser vi att bilderna 1-5 kunde skapa en mycket dekorativ bildvägg i rätt miljö (och det kanske räcker för en bildserie?).  Vi frågade oss varför fotografen valt att ha med bild nr 6 i serien då denna har en helt annan bakgrund. Vår bedömning i juryn är att denna bild nr 6 drar ner helhetsbedömningen av bildserien.