Årets bildserie är bedömd av Huskvarna FK och kommentarerna efter respektive namn är deras.

Bilderna tillhör respektive medlem och får inte användas utan tillstånd.

Första plats – Bo Granefelt En väl sammanhängande berättelse om skördearbetet med att ta in höet till fåren. Vi får följa arbetets gång från skörd till lada och därefter välförtjänt kaffe. Välexponerade bilder med bra skärpa.
Bilderna har olika färgprofiler, blandat Adobe RGB och sRGB. Bild 7 hade vunnit på en beskärning så att alla bilder fick samma format, löven i övre hörnet kan med fördel beskäras bort. Bilderna är olika stora, alla bör vara i samma format. T.ex. HD.

Andra plats – Peter Svensson Fin berättelse om förberedelserna att få pilsnerbilen i ordning inför kvällens crusing på ströget. Bilderna fungerar bra tillsammans och skildrar förberedelserna inför kvällen på ett bra sätt. Bilderna är koncentrerade, vilket förtätar stämningen i bilderna. Bildernas kvalitet (för ljusa) stämmer överens med bilens kondition. Exemplariskt, alla bilder i samma storlek, hade gärna fått vara lite större så att dom fyller projektorduken (1920×1080). Bilderna saknar (enligt Photoshop) en färgprofil, vad är bilderna bearbetade med/ sparade med för program?