Detta är en översikt av aktiviteter för 2019, titta i kalendern på respektive datum för mer information.

25:e april 17:15Fotofika på Skåres
14:e april 14:30OBS datum! Fototräff – Åsnens Nationalpark, Bjurkärr
2:a maj 18:30Månadsmöte. Gäst Göran Ebenhart ” Mitt sätt att gestalta
svensk skog i bild”. Temat för månadstävlingen är Fåglar
16:e maj 17:15Fotofika på Skåres
19:e maj 14:30Fototräff – Högakulls naturreservat
5:e september
18:30
Månadsmöte. Temat för månadstävlingen är
Fönsterljus.
19:e september
17:15
Fotofika på Skåres
15:e september
14:30
Fototräff OBS ändrat datum
3:e oktober 18:30Månadsmöte Temat för månadstävlingen är Dimma
17:e oktober 17:15Fotofika Skåres
20:e oktober Fototräff
7:e november
18:30
Månadsmöte Temat för månadstävlingen är Höstfärger
21:a november
17:15
Fotofika på Skåres
24:e novemberFototräff
5:e december
18:30
Månadsmöte Temat för månadstävling är Kreativt foto
12:e december
17:15
Fotofika på Skåres
15:e decemberFototräff