Fotoklubbens hemsida och digitala kanaler.

Varför ändras hemsidan utseende?

Just nu genomförs flera förändringar på hemsidan och de digitala kanalerna som föreningen förfogar över.

Hemsidan har fått flera nya tillägg för att förbättra synligheten och medlemsnyttan. Hemsidan kommer att ha ett urval av sidor där endast inloggade medlemmar har tillgång till innehållet. Bland annat föreningens Video föreläsningar kommer till nytta på hemsidan till våra medlemmar.

Fotoklubbens sida för kommande aktiviteter har fått ett lyft med kalender funktion. Från fotoklubbens kalender finns möjligheten att prenumerera på kalendern till våra digitala almanackor i telefonen.

Det grafiska utseendet anpassas för att fungera bra med de tillägg och funktioner som har installerats på hemsidan.

Kan detta vara bra för fotoklubben?

Att fotoklubben har kalender funktion och sidor som innehåller ordentligt med text ger oss synlighet i sökmotorerna. Det kopplar ihop våra olika digitala kanaler till ett gemensamt nav, som ger oss ytterligare synlighet och skapa en bra synlighet i fotoklubbens geografiska områden. För klubbens verksamhet och utställningar så är detta hemligheten som får föreningen att synas i de digitala medierna och sökmotorerna.

Vad har vår hemsida med det att göra?

Fotoklubbens hemsidan är hjärtat för den digitala kommunikationen och synligheten på sökmotorer så som Google, Bing och Yahoo.
Så när vi nu har kopplat ihop hemsidan med en Facebook sida och ett Instagram konto för klubben så ökar det värdet på det som postas på hemsidan. Det som publiceras på hemsidan kommer att nå fler människor i Växjö med omkrets.

Men vi har ju mail utskicken, räcker inte det?

Utskicken som vi skickar ut med jämna mellanrum kommer fortsatt att skickas ut. Utskicken är en del av fotoklubbens digitala nav och har sammankopplats med hemsidan och Facebook sidan. Utskicken har fyllt en bra funktion i föreningen men har endast nått fyra av fem medlemmar i snitt. Nu när mail utskicken är länkade till hemsida och Facebook kommer räckvidden öka. Förhoppningsvis så kommer medlems informationen nå samtliga medlemmar genom någon av kanalerna.

Information som bara är för medlemmar?

Fotoklubbens betalande medlemmar kommer inom kort få en inloggning på hemsidan (mail kommer till er registrerade e-post adress). Medlems inloggningen ger klubben nya möjligheter med hemsidan.

På medlems sidorna kommer det bland annat att finnas

  • Information som endast är för medlemmar
  • Inspelade föreläsningar som klubben har rättigheter till
  • Kunskap från klubbens webbadministratör hur man får sin hemsida, instagram eller facebook sida att synas bättre.

Hur vet vi att detta är rätt att göra?

När jag inte sköter mitt uppdrag i fotoklubbens styrelse, fotograferar eller badar bastu. Har jag de senaste tio åren utbildat allt från småföretag, föreningar och större företag inom digital kommunikation här i Småland, och då framför allt inom strategier och utförande av digitalförsäljning med hemsidor och sociala medier.

Vad kostar detta för foto klubben?

Förändringarna som görs just nu medför inga kostnader för klubben. Det är förändringar som sker utifrån det arbetet och den kunskapen som jag och Sofia har genom våra yrken. Samt de texter som styrelsen gemensamt tar fram.

Nyttan med att publicera där det händer

När vi publicerar på Facebook sidor och Instagram så kan vi synas på de digitala platser där vi verkar och inom de grupper som har ett intresse för fotografi. Vilket ger ökat intresse för klubbens utställningar och övriga aktiviteter.

Detta är endast en kort sammanfattning om vad som händer med vår digitala kanaler
mer information kommer löpande under året.

PS. Det kommer ta lite tid att få allt som behövs på plats för hemsidan och de digitala medierna, så ha tålamod.

Hälsningar
Mikael B
Digitala kanalernas administratör/redaktör